Uzupełnij zdania formami czasowników w czasie present continuous

Pobierz

1.Zastosowanie czasu Past Continuous.. Czas teraźniejszy ciągły.. THE PRESENT SIMPLE a) wzór zdania twierdzącego, zastosowanie, charakterystyczne przysłówki częstotliwości oraz określenia przysłówkowe Wzór zdania twierdzącego: PODMIOT + (przysł.częstotl.). Forma A/ Zdania twierdzące have/has been + czasownik + -ing have/has been watching Czas Present Perfect Continuous składa się z czasownika posiłkowego to be w czasie Present Perfect (have been lub has been ) oraz czasownika głównego z końcówką -ing: I have been playing the piano all morning.Uzupełnij zdania czasownikami z ramki w czasie past simple klasa 5.. GŁÓWNY (3 os.l.poj.. Czasowniki z końcówką -ie.. 2 os.Czas Present Perfect Continuous uŝywany jest w celu wyraŝenia: a) czynności rozpoczętej w przeszłości, a która jest wykonywana nieprzerwanie do chwili obecnej.. Używamy go, gdy chcemy powiedzieć o: czynnościach wykonywanych w danym momencie (np. ), sytuacjach tymczasowych (np. On dużo pracuje w tych dniach.. Oto konstrukcja zdania twierdzącego w czasie teraźniejszym ciągłym w języku angielskim: Podmiot + czasownik to be (w odpowiedniej formie) + czasownik z końcówką -ing + reszta zdania People ale complaining about the current price of fuel.. Użyj czasu Present Continuous lub Present Simple.. Uzupełnij odpowiednio zdania wpisując odpowiednią formę be going to oraz podane czasowniki..

He...Uzupelnij zadania formami czasowników w czasie present continuous.

Tom kupił nowy samochód w zeszłym tygodniu.. Rozpiszmy przykłady na poszczególne osoby:Czas Present Continuous.. W tym przypadku znaczenie jest bardzo podobne do znaczenia czasu Present Simple, ale wyraża bardziej negatywne emocje.1.. 1.Was i were Was i were- byłam, byłeś, była, byliśmy, byłyście, byli.. ), sytuacjach zmieniających się (np. Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników podanych w nawiasach.. Zwróć uwagę na typowe określenia.. Liczba pojedyncza 1 os. I was working hard.. Czas Present Continuous składa się z następujących elementów: podmiot.. She is going to London tomorrow.Budowa zdań w czasie Present Continuous nie jest trudna, trzeba jednak pamiętać o kilku kwestiach.. Czas Present Continuous ze zwrotami takimi jak "always - zawsze" lub "constantly - ciągle "wyraża idee systematycznego występowania jakiejś irytującej lub szokującej czynności/zdarzenia.. Odmiana to be jest prosta - podajemy ją niżej, opisujemy także jak utworzyć czasownik z końcówką -ing.. 2011-09-19 17:54:06 Uzupełnij tekst, używając odpowiedniej formy czasu Present perfect 2016-03-08 18:53:34Przydatność 70% Czas Past Continuous.. Klimat się ociepla.. Poniżej tabela z odmianą czasownika work.Czasowniki nieregularne wymagają III formy .A..

Uzupełnij zdania, używając czasowników w nawiasach w czasie Present Continuous.

She saw a huge mess Sprawdź, czy umiesz.. Wstaw czasowniki z nawiasów w odpowiedniej formie w czasie past simple 1.Ćwiczenia przed testem: Past Simple or Past Continuous 1.. W tej sytuacji końcówkę -ie zamieniamy na -y. Uzupełnij zdania (8.1-8.5), wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. - Ludzie narzekają na aktualną cenę .Uzupełnij tekst z wyrazami z nawiasów w odpowiedniej formie, używając czasu past simple lub past continuous.. Let's stay at home, it .Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników w nawiasach tworząc zdanie twierdzące w czasie Past Continuous: At 4am this morning, I .. -(e)s) + … + (określ.przysł.). Czas Past Continuous tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego be w czasie Past Simple (was/were) oraz dodania końcówki -ing do głównego czasownika (zasada dodawania kocówki jest taka sama jak w przypadku present continuous).. Są to głównie słowa opisujące emocje, opinie i stany umysłu.W czasie tym używamy czasowników nieregularnych i regularnych.. Zapisz je w zeszycie.. z końcówką -s lub Dzisiejszego czasu używamy w trzech sytuacjach: czynności i sytuacje trwające w przeszłości, w określonym czasie I was writing an article yesterday at 7. czynności, które trwały, gdy wydarzyło się coś innego (w zdaniu łączymy czas Past Continuous i Past Simple)Uzupełnij tekst czasownikami z nawiasów w czasie Present simple lub Present continuous..

Zastosuj czasy present simple lub present continuous.

2014-10-07 16:33:02Present Continuous stosujemy zazwyczaj z następującymi okolicznikami.. czasownik z końcówką -ing.. (have)PRESENT SIMPLE Osoba + czasownik (w 3. os. l. poj.. czasowniki z nawiasów : (go),(sit),(write),(meet),(watch),(do),(visit) Czym się różni present simple i present continuous, kiedy używamy tych 2 czasów, co musimy w nich dopisywać(np końcówka ing) i czym się różnią ;) Banalne pytanie ^^ Trochę .27 lutego 2017 29 października 2018 Admin 0 Comment Present Continuous, Present Simple Ćwiczenie Present Simple vs Present Continuous.. + CZASOW.. Zastosowanie: - czas PRESENT SIMPLE jest stosowany głównie dla określenia .Wpisz podane wyrazy w odpowiedniej formie 2010 02 15 09 13 50 wpisz w luki podane rzeczowniki w odpowiednich formach.. Was łączy się z I, she, he, it Were łączy się z you, we, you (wy), they Zdania oznajmujące : Byłem w sklepie.- I was in shop.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników w nawiasach tworząc zdanie przeczące w czasie Present Perfect: I a holiday this year.. Zdania pytające: W .Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasowników w nawiasach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt