Uzupełnij zdania z luką tak aby zachować sens zdania wyjściowego wykorzystaj podane wyrazy

Pobierz

Polub.. (6.1-6.3) brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. V Wykorzystując wyrazy podane na końcu, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego 1-4. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest poprawność ortograficzna i gramatyczna.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.�� Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (13.1.-13.4.).. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką , tak aby zachować Napisz przymiotniki podane w nawiasie w stopniu równym, wyższym lub najwyższym.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.1.. Motyw .�� Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. 2017-06-04 12:26:53 Angielski- uzupełnij zdania wstawiając podane wyrazy 2011-03-03 20:26:41 Uzupełnij drugie zdanie , tak aby miało takie samo znaczenie , jak zdanie wyjściowe.Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką , tak aby zachować sens zdania wyjściowego..

Uzupełnij zdania, wykorzystując podane wyrazy w odpowiedniej formie.

a) A lawyer will sign the document.Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego.. Klasa 8 Angielski.. W każdą lukę można wpisać .Matura z języka angielskiego 2016 Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych zadanie 9 Zadanie 9.. 2 It is c n in my school to wear make-up.Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki 2.1-2.4 w poniższej notatce.. Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.Przekształć podane zdania tak, aby zachować ich sens.. Bracia Lumière należeli do wynalazców, którzy w kinematografie widzieli bardziej zabawkę niż sztukę.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.. Osadź.. ⦁ It's my first visit to Canada.Uzupełnij każde zdanie (1-5) tak, aby zachować sens zdania wyjściowego.. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów, dodaj wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Uwaga!. 2017-06-04 12:26:53 Angielski klasa 1 gimnazjum.Uzupełnij każdą lukę tak, aby zachować znaczenie zdania wyjsciowego..

... uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby ...Uzupełnij luki w zdaniach, tak aby zachować sens zdania wyjściowego.

Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.Wykorzystując wyrazy podane w nawiasach, uzupełnij każde z poniższych zdań tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego (2.1.-2.5.).. Nie zmieniaj form wyrazów podanych w nawiasach.. Edytuj elementy.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Wykorzystując podane wyrazy,uzupełnij każde zdanie z luką tak aby zachować sens zdania wyjściowego�� Wykorzystując wyrazy podane WIELKIMI literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (13.1.-13.4.).. Więcej.. There aren't any interesting films on TV today.Uzupełnij każde zdanie z luką tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Bracia Lumière należeli do wynalazców w kinematografie bardziejwykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami Uzupełnij w zeszycie każde zdanie z luką tak aby zachować sens zdania wyjściowego nie zmieniaj formy podanych wyrazów w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy wliczając w to wyraz już podany ​ 1Uzupełnij zdania używając wyrazów z ramki 2012-09-25 15:00:00 Uzupełnij każdą lukę tak, aby zachować znaczenie zdania wyjsciowego.. There aren't any oranges in the basket.Uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego..

W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.

3 Przekształć zdania, używając wyrazu podanego dużymi literami tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Udostępnij Udostępnij wg Joannabucka.. Klasa 8 Angielski.. W każdą lukę można wpisać maksymalnie pięć wyrazów, wliczając wyraz już podany.Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i .Znajomość funkcji językowych Uzupełnij dialog.. Wykorzystaj podany wyraz, nie zmieniając jego formy.. Wpisz w każdą lukę (1.-3.). Wykorzystaj podany na końcu wyraz nie zmieniając jego formy.Uzupełnij luki w zdaniach, tak aby zachować sens zdania wyjściowego.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (9.1.-9.4.).. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (9.1.-9.4.).. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu.Uzupełnij luki w zdaniach, tak aby zachować sens zdania wyjściowego.. W każdą lukę wpisz imiesłów utworzony od pdkreślonego czasownika..

Gebusstag, die Familie) 3.6 Uzupełnij zdania wyrazami z tekstu z zadania 5.

Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach, ale nie zmieniaj ich formy.. Tartalom szerkesztése .Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, aby zachować sens zdania wyjściowego.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.. (4 pkt) Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (9.1.-9.4.).. W każdą lukę można wpisać maksymalnie pięć wyrazów, wliczając wyraz już podany.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt