Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021 w powiatach

Pobierz

Egzamin zawodowy.. Sprawdzian.. Egzamin eksternistyczny.Jul 2, 2021Jul 15, 2021Jul 2, 2021Jul 2, 2021Jul 7, 2021May 25, 2022Jul 2, 20212 days agoJul 15, 2021Jul 13, 2021Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminu ósmoklasisty.. Skale centylowe (wyniki uczniów)Sep 22, 2021Jul 2, 2021Jul 2, 2021Egzamin ósmoklasisty: Egzamin maturalny: 2019: 2020: 2021: Przedmiot: język angielski.. Egzamin maturalny.. Wstępna informacja o wynikach egzaminu ósmoklasisty w roku 2021: - w kraju - pobierz … - w woj. lubuskim - pobierz … - w woj. wielkopolskim - pobierz …Jul 2, 2021Link do strony Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół .Jul 5, 2021Jul 2, 2021Jul 2, 2021Wyniki egzaminów i badania.. Badania.. Wyniki krajowe egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku Sprawozdanie z egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. Informacje wstępne o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. Egzamin ósmoklasisty 2021.. Strona startowa > Wyniki egzaminów i badania.. język angielski; .. Dane aktualizowane w dniu: 13-09-2021.. Aneks do sprawozdania z egzaminu ósmoklasisty - Osiągnięcia uczniów kończących klasę ósmą w roku 2021: województwo pomorskie / województwo kujawsko-pomorskie..

Egzamin ósmoklasisty.

Sprawozdanie za rok 2021.Jun 25, 2021Jul 27, 2021 W Szkole Podstawowej nr 1 w Pasłęku w roku szkolnym 2020/2021 nie został przeprowadzony egzamin, ponieważ nie funkcjonowała klasa ósma.Jul 2, 2021Wyniki egzaminu ósmoklasisty w szkołach województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.. Egzamin gimnazjalny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt