Uzupełnij zdania czasownikami sein lub haben w czasie prateritum

Pobierz

2017-03-15 16:55:36; Wpisz czasownik wollen w czasie przeszłym Prateritum w odpowiedniej formie.. 2013-05-17 12:45:40Stanisław Szczur, Historia Polski.. Są to trzy podstawowe czasowniki w języku niemieckim i ich opanowanie musi być perfekcyjne.Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników haben lub sein w czasie przeszłym Präteritum.. 2013-12-22 16:56:38; Wpisz (odmieniony) czasownik pomocniczy haben lub sein.. 2010-10-04 16:09:31; Mam zadanie z angielskiego pomużcie Wstaw prawidłowej formy czasowników 2012-01-17 17:03:47; Kiedy stosujemy HABEN a kiedy SEIN 2011-10-24 .Wpisz (odmieniony) czasownik pomocniczy haben lub sein.. Es .. sehr laut im Zimmer.Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Uzupełnij zdania czasownikiem sein lub haben w czasie przeszłym Präteritum.. Każdej osobie, której udzielam korepetycji z niemieckiego, zaznaczam, że odmiana czasownika sein (być), haben (mieć) oraz werden (stawać się) musi być wyuczona na wyrywki.. Ihr .Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników haben lub sein w czasie przeszłym Präteritum.. Czas przeszły Imperfekt / Präteritum Konjunktiv II Czasowniki rozdzielnie złożone (Trennbare Verben) Komentarze (7) Brak komentarzy Dodaj komentarz .. że dany materiał został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.Wpisz w każdą lukę czasownik " haben " lub " sein " w odpowiedniej formie czasu przeszłego Präteritum..

Es Uzupełnij zdania czasownikiem haben lub sein w czasie Präteritum.

2014-04-08 17:33:58; Pomożecie?. Kein ZimmerUzupełnij zdania czasownikami haben lub sein w czasie przeszłym Prateritum w odpowiedniej formie : 1.. Wo .. ihr - Pytania i odpowiedzi - Język niemiecki Książki Q .. Określ osobę, liczbę, czas, rodzaj podanej formy czasownika.. Będziemy rozmawiali - Rozmawia - Wezmę -Uzupełnij zfania czasownikiem haben lub sein w czasie przeszłym Prateritum w odpowiedniej formie.. 2010-03-15 20:17:42; Wpisz czasowniki modalne w czasie przeszłym Prateritum.. 2014-03-24 18:00:04 J,Angielski Uzupełnij tekst czasownikami w odpowiedniej formie 2012-01-19 14:26:08ODMIANA CZASOWNIKA SEIN W CZASIE PRZESZŁYM PRÄTERITUM / IMPERFEKT .. Uzupełnij zdania - czasownik Haben lub Sein Przedmiot: Język niemiecki / Liceum: 1 rozwiązanie: autor: .. Przydatność 80% Czas Prateritum czasowników haben i sein.Wstaw " sein" lub "haben" w odpowiedniej formie 2011-11-19 15:49:33; Czy umiecie odmienić czasownik haben i sein?. Wir ___ keinen Fernseher im Zimmer .Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników sein, haben lub werden w czasie przeszłym Präteritum.. 2010-03-11 15:35:46 10 zdań z haben i sein w formie czasu przeszłego Perfekt.Uzupełnij zdania czasownikami sein lub haben we właściwej formie czasu przeszłego Prateritum..

Daje naj :)Uzupełnij zdania 1-10 czasownikami haben lub sein w czasie Präteritum.

Średniowiecze, Kraków 2005 r., s. 317 Podział państwa na księstwa, z czasem coraz mniejsze, niekiedy ograniczone do kilku kasztelanii, nie spowodował jednak przejścia żadnego z nich pod władzę osób spoza rozrodzonej dynastii piastowskiej.Wpisz czasownik ,sein' lub ,haben' w odpowiedniej formie w czasie przeszlym Ptateritum 1.. Question from @Oskarpasternakovx6rw - Gimnazjum - Język niemiecki.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt