Charakterystyka produktu leczniczego szczepionka covid

Pobierz

Jedna dawka (0,5ml) zawiera: Adenowirus typ26 zsekwencją kodującą glikoproteinęS (ang. spike) wirusa SARS-CoV-2*1.. Jednoniciowy, informacyjny RNA (ang. messenger RNA, mRNA) z czapeczką na końcu 5', wytwarzany z wykorzystaniem bezkomórkowej transkrypcji in vitrona matrycy DNA, kodujący.Szczepienia przeciw COVID-19 .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO COVID-19 Vaccine Janssen zawiesina do wstrzykiwań Szczepionka przeciw COVID-19 (Ad26.COV2-S [rekombinowana]) 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Fiolka wielodawkowa zawierająca 10 dawek po 0,5 ml.. Produkt leczniczy COVID-19 Vaccine AstraZeneca jest monowalentną szczepionką składającą się z pojedynczego, rekombinowanego, pozbawionego możliwości replikacji szympansiego wektora adenowirusowego (ChAdOx1) kodującego glikoproteinę S wirusa SARS-CoV-2.1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jest to fiolka wielodawkowa, która zawiera 5 dawek po 0,5ml.. Jest wskazana do czynnego uodparniania osób dorosłych w wieku 18 lat i starszych, w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej .Aktualną Charakterystykę Produktu Leczniczego oraz ulotkę dla pacjenta (W JĘZYKU POLSKIM) szczepionek przeciw COVID-19 zarejestrowanych w Unii Europejskiej znajdziemy na stronie Europejskiej Agencji Leków.Chcemy, by proces szczepień był dobrze znany zarówno lekarzom, jak i pacjentom.. Dlatego udostępniamy w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje - ulotkę szczepionki przeciw COVID-19 Comirnaty, kwestionariusz pacjenta potrzebny do szczepienia, a także wytyczne dla szpitali i podmiotów odpowiedzialnych za dystrybucję i przechowywanie szczepionek.1 dawka (0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (zawartej..

Zgodnie z aktualną rejestracją szczepionka Comirnaty przeznaczona jest do czynnego uodparniania przeciwko COVID-19 osób w wieku co najmniej 12 lat.Charakterystyka Produktu Leczniczego, ulotka dla pacjenta Narodowy Program Szczepień Informacja Prezesa Urzędu z dnia 29.07.2021 r. o publikacji w językach narodowych UE decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zmiany decyzji dotyczącej dopuszczenia do obrotu na terytorium UE szczepionki przeciw COVIDー19, Comirnaty firmy Pfizer/BioNTechSzczepionki mRNA przeciw COVID-19 składają się z informacyjnego kwasu rybonukleinowego mRNA kodującej białko S (kolca) wirusa SARS-CoV-2 zamkniętego w kapsułce z nanocząsteczek lipidowych.

Szczepionka ma oficjalną nazwę COVID-19 Vaccine Janssen.. Jednoniciowy, informacyjny RNA (ang. messenger RNA, mRNA) z czapeczką na końcu 5',Europejska Agencja Leków (EMA) opublikowała zaktualizowaną Charakterystykę Produktu Leczniczego (ChPL) szczepionki Comirnaty (Pfizer).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO COVID-19 Vaccine Moderna dyspersja do wstrzykiwań Szczepionka mRNA przeciw COVID-19 (ze zmodyfikowanymi nukleozydami) 2.. Z jednej fiolki można wykonać 5 szczepień.. Produkt dostarczany będzie w formie fiolki wielodawkowej, której zawartość należy rozcieńczyć przed użyciem.Zgodnie z zapowiedziami Europejskiej Agencji Leków przedstawionymi na specjalnym posiedzeniu ekspertów, kiedy przedstawiono wyniki wstępnej analizy przypadków zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, które wystąpiły w związku czasowym ze szczepieniem przeciw COVID-19 preparatem firmy AstraZeneca, wprowadzono uzupełnienia do Charakterystyki Produktu Leczniczego szczepionki AstraZeneca.1 dawka (0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (zawartej w nanocząsteczkach lipidowych).. Jedna dawka (0,5 ml) zawiera 100 mikrogramów informacyjnego RNA (ang. messenger RNA,COVID-19 Vaccine Janssen zawiesina do wstrzykiwań Szczepionka przeciw COVID-19 (Ad26.COV2-S [rekombinowana]) 2.. Jedna dawka (0,5 ml) zawiera:Produkt leczniczy Comirnaty jest wskazany do czynnego uodparniania osób w wieku od 16 lat w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jest to fiolka wielodawkowa, która zawiera 5 dawek po 0,5 ml.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO COVID-19 Vaccine Janssen zawiesina do wstrzykiwań Szczepionka przeciw COVID-19 (Ad26.COV2-S [rekombinowana]) 2.. Kwalifikacja do szczepienia; Lista szczepionek oraz ChPL do pobraniaCharakterystyka szczepionki firmy Janssen Pharmaceutica.. Jakość szczepionek; Bezpieczeństwo szczepień; Skuteczność szczepień; Szczepienia w grupach ryzyka - zalecenia; Odra osłabia układ immunologiczny; Informacje praktyczne .. w nanocząsteczkach lipidowych).. Jest wskazana do czynnego uodparniania osób dorosłych w wieku 18 lat i starszych, w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2.Szczepionka ma oficjalną nazwę COVID-19 Vaccine Janssen.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jest to fiolka wielodawkowa, która zawiera 5 dawek po 0,5 ml.. Jedna dawka (0,5 ml) zawiera:Szczepionka przeciw COVID-19 Johnson & Johnson: wskazania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt